Posts By: Livar Bergheim

UiB sine strømmetenester

Nysgjerrig på UiB sine strømmetenester? Lyst til å strømme eller ta opp ditt UiB-arrangement? Vi var med på å strømme eit arrangement og såg på korleis det fungerar.

Geriljastrømming

Det er mange spennande møter, debattar, gjesteforelesingar og anna som foregår på UiB. Det er ikkje alltid ein har anledning. Kanskje du har venner i andre byar som gjerne ville fått det med seg. Løysinga er å strømme det. Det kan kven som helst gjere ved hjelp av mobiltelefonen og ein app! Sjølv har eg strømma alt… Read more »

10 IT-tips du kanskje ikkje visste om

Ny student i haust, eller har du studert ved UiB nokre år allereie? IT-ferdighetar er noko du har god bruk for både i studiane og etterpå. Forutsetninga er å vete om tenestene og verktøya som finnast. Her er nokre IT-tips du kanskje ikkje visste om frå før av. 1. Koble laptop, nettbrett og mobil på… Read more »

IT-forum 7.-8. april 2014

IT-avdelinga sitt årlege to-dagarsseminar er vel i gong. Videoopptak frå i dag er allereie ute på nettet. I morgon kan du følge med på live-stream og delta på Twitter, der emneknaggen er #itforum2014 Sjå program på it.uib.no