Tagged: konferanse

Når frokostmøter ikke metter

Alle høgskoler og universiteter i landet arbeider med mange av de samme problemstillingene knyttet til nett og nettpublisering av utdannings- og forskningsinformasjon. Er det noen grunn til at vi skal sitte på hver vår haug og lete etter løsningene? Det finnes et utall av frokostmøter, konferanser og seminarer om kommunikasjon på nett, design på nett,… Read more »

BIBSYS Logo

Åpent og digitalt akademia. Hva skjer i bibliotekene?

BIBSYS-konferansen 2014, «Åpent akademia – hva gjør vi?» ble holdt i Trondheim 11.–12. mars. Vi i UiBeta fikk la merke til twitter-buzzet på #bibsys14 og spurte universitetsbibliotekar Ingunn Rødland (@bibbling) om hun kunne tenke seg å skrive en liten oppsummering fra konferansen. Takk til Ingunn for å gi oss et lite innblikk i hva som er «det neste» i universitetsbiblioteksverden!