UiB sin digitale campus

Organisasjonen

Andre Beta-bloggar

nrkbeta.no – NRKs sandkasse for teknologi og nye medier. En av Norges eldste «betablogger». NRKbeta inviterer lesere til å ta del i besluttningsprosesser og prøving av ny teknologi i NRK.

#bord4Bergens Tidendes «tumleplass for datajournalistikk» med særlig fokus på statistikk og datainnsamling.

UiA BETA – Universitetet i Agder (UiA) sin beta-blogg fokuserer på undervisning, med tips for ansatte og studenter når det gjelder verktøy (f.eks. alternativer til powerpoint) og utstyr (videoopptak).

eLæring HiB – e-Læringsbloggen til Høgskolen i Bergen. Omfatter kanskje ikke alle tema-områder som er oppført her, men kan jo være beslektet med formålet.

UiTbeta – Universitetet i Tromsøs (UiT) «teknosandkasse» presenteres som en internblogg for IT-avdelingen for deling av innhold «av en viss teknisk karakter».

MIDlabs – Fellesportal og sandkasse for prosjekter i Media, IKT & Design-studiet ved Høgskulen i Volda.

One Response to “UiB sin digitale campus”

Leave a Reply

  • (will not be published)